Kraftig røykutvikling fra bygning – dette var årsaken

foto