Kjøpte eiendommen rett før pandemien. Nå selges både kafeen og bygget

foto