Seks personer reddet opp av vannet da fritidsbåt sank