Utlendingsnemnda ber familien holde kontakt på sosiale medier

foto