Ville ikke sette ned fartsgrensen på fylkesveien. Nå blir det lysregulert gangfelt