Ungdomsmiljøet: – De synes det er nedverdigende å høre at alt løser seg hvis de er på fritidsklubben