Har sendt ut farevarsel: Nå skal det bøtte ned i dagevis