Schanke i høyde-kran­gel med kommu­nen: – Vi er oppgitt!

foto