– Skulle alle bli hjemme med litt hoste, så går jo ikke dét