LYNGDAL: – Vi ønsker å rette en stor takk for den overveldende støtten spleisen har fått, uttaler Kristin Opsahl i en pressemelding til Fædrelandsvennen.

Søndag 15. oktober forsvant Torjus Seland (7), som var fra Sådland i Lyngdal, under en jakttur.

Han ble funnet død under en steinheller tirsdag 17. oktober etter en omfattende leteaksjon hvor flere hundre mennesker var involvert.

I forbindelse med dødsfallet tok Kristin Opsahl, som er en venn av familien, initiativet, sammen med flere andre, til en innsamlingsaksjon til begravelsen og til uforutsette utgifter i forbindelse med dødsfallet.

Det ble opprettet en såkalt «Spleis» på Facebook.

– Som venner av familien har vi følt oss maktesløse i denne tragiske situasjonen, og vi har hatt et stort ønske om å gjøre noe. Spleisen ble startet av en gruppe venner som ønsket å bidra til at uforutsette utgifter som kommer med et dødsfall, ikke skulle bli en ekstra byrde for familien, forteller hun.

– Kom overraskende

Opsahl var klar over at lokalbefolkningen hadde et ønske om å støtte familien, men hun sier at den enorme responsen på spleisen kom som en overraskelse.

Hun skriver følgende i pressemeldingen:

– Alle gode ord og hilsener har varmet enormt i ei vanskelig tid. Det er rørende å se at det er så enormt mange fra hele Norge som har tatt familien til seg i sitt hjerte og sørger med dem. Alle de fine hilsener som er skrevet, vil familien bære med seg i all framtid, takk!

2,79 millioner kroner

Initiativtakeren, familien og et nettverk av venner har nå besluttet å avslutte spleisen.

Spleisen har oppnådd 2,79 millioner kroner i innsamlede midler.

– Familien står fortsatt i ei krise, og vi ønsker ikke at spleisen skal ta fokuset bort fra Torjus. Vi ber om forståelse for at familien ikke kan ta inn over seg spleisens størrelse på nåværende tidspunkt. Pengene vil gå til økonomisk dekning av begravelse og uforutsette utgifter. Familien er opptatt av å støtte andre, og vil også gi til veldedige formål, sier Opsahl, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer om saken.

Torjus Seland begraves fra Lyngdal kirke torsdag 26. oktober.