Aksjonerte mot skjærgårdshytter: – Grove brudd

foto