Flyt­tet inn for få dager siden. Så oppsto det et drama

foto