Stor pågang: – Folk har vært mer tørste mandag morgen enn de pleier

foto