Kan potensielt ta 800 personbiler ut av rushtrafikken

foto