Land­skaps­firma får svi etter at Skien-par ble truet med bot