Private vil løse blomster-krisa: Har samlet inn over 20.000 kroner

foto