Kåret til et av de fineste kommende byggene i Norge