Over 50 døde fugler fun­net i Skien. Nå har de fått noen svar