Det er NRK som melder at Skinnarbu Nasjonalparkhotell som eies av Erlend Follegg ikke har utbetalt lønn og feriepenger til flere av sine ansatte på et halvt år.

– Alle har fått pengene sine

Hotellet drives av Gondolin Hotels & Resort, som er heleid av Gondolin Group AS. Follegg eier alle aksjene i selskapet.

Tidligere ansatte ved Skinnarbu forteller til NRK at selskapet skylder dem lønn og feriepenger for et halvt år.

Når Varden kontakter selskapet for en kommentar er beskjeden at alle skal ha fått utbetalt lønn og feriepenger.

– Det har dreid seg om fire ansatte, som nå alle har fått pengene sine, sier Runar Menøy, som er daglig leder i Gondolin Hotels & Resorts og styreleder for Skinnarbu Najsonalparkhotell.

– Lønnstyveri

De ansatte har fått støtte av Fellesforbundet, som mener Follegg driver med lønnstyveri.

– Jeg vil si at dette kan falle inn under den kategorien. Det er å anse som lønnstyveri når man med forsett ikke utbetaler lønn og feriepenger som arbeidstaker har rett på, sier organisasjonsarbeider Roger Sollie i Fellesforbundet.

– De har enten hatt penger og ikke villet betale lønn, eller de har hatt penger som de har prioritert å bruke på andre ting, legger han til.

Vil rydde opp

Daglig leder i Hotels & Resorts er uenig.

– Det finnes ikke grunnlag for påstander om «lønnstyveri» eller «sosial dumping» da dette selvsagt ikke er gjort «utilbørlig» og «med forsett» om en «uberettiget vinning», men har kommet som et resultat av dårlig likviditet. Selskapet har her innberettet og sendt ut lønnsslipper og lønnsforpliktelsene er bokført i selskapets balanse som gjeld, skriver Menøy i en e-post til NRK.