E18: Fire alternativer er fortsatt med og skal ut på høring