Hevder snekker (43) kan ha vært på feil plass til feil tid

foto