Hadde revolver på offentlig plass og stakk av fra politiet