Takket nei til 12,5 millioner – nå er boligen solgt