Mæland følte Faremo presset ham ut av jobben

foto