Skogbrann i krevende terreng: Får bistand fra helikopter