Frisklivsenteret kan selges for halve kjøpsprisen

foto