Kommunenes koronatap beregnes til 14 milliarder i år

foto