Kaller inn til pressekonferanse om koronasituasjonen