Massetester elever etter smitteutbrudd: – Det er jo skummelt

foto