Har jobbet med prosjektet i 40 år – nå blir det endelig realitet