Trafikkulykke på E18 ved Larvik – full stans i begge retninger