Vant 4 millioner: – Kan du si beløpet en gang til? Høyt?

foto