To barn fra Oslo og en helsearbeider smittet av meslinger