Stort trykk for Lars og kollegene - de første står på døra før den åpnes

foto