Dame med kniv skapte frykt - men hun luket bare blomsterbedet