Disse har søkt på toppjobbene i fylket. Flere navn er hemmelige