Den nye skolen er for liten: – Romma er for små

foto