Han har fått mange spørs­mål om gjen­åpning. Ende­lig skjer det: – En som har peiling