Senket prisen på strand­eien­dom­men med fire millio­ner

foto