Derfor kommer fjorden i Grenland til å se slik ut snart