Diplom-Is har sendt ut permitteringsvarsel til ansatte

foto