Kollisjon mellom ATV og personbil - begge sjåførene var mindreårige