E18 forsinket – dette er den nye datoen for åpning

foto