Regjeringen foreslår å lyse ut oljeblokker i Barentshavet