Blir landets største næringsklynge i ansatte og tonn