Litt kvast og stein, men du kan fint gå på ski her

foto