Arbeidet med brua er forsinket igjen. Dette venter de på

foto