Justisdepartementet er fornøyd med politiaksjonen i Skien

foto