Frode Johnsen fikk helt rett. Det var ikke farlig å legge opp

foto