Mens russ og ungdom festet tett andre steder, var det stille i Telemark. Men politiet kommer med en advarsel

foto